Bezpieczeństwo informacji w firmie Questy - Norma ISO 27001

Bezpieczeństwo informacji w firmie Questy - Norma ISO 27001

Bezpieczeństwo informacji w systemach CRM, e-Commerce B2B i innych

W obecnych czasach informacja stanowi jeden z najważniejszych zasobów praktycznie każdej organizacji. Prawidłowe nią zarządzanie i zadbanie o jej bezpieczeństwo są kwestiami fundamentalnymi dla przedsiębiorstw liczących na rozwój na mocno konkurencyjnym rynku. Norma ISO 27001 została opracowana po to, by ułatwić firmom zadbanie o bezpieczeństwo danych należących do nich oraz ich klientów.

Firma Questy podziela zdanie, że ​​bezpieczeństwo danych jest strategicznie ważne dla biznesu dowolnej wielkości, dlatego też przystąpiła do procesu certyfikacji normy ISO 27001.


Czym jest ISO 27001?

Norma ISO 27001: 2013 to powszechnie uznany, międzynarodowy standard, opisujący jak wdrożyć certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Standard pozwala zapewnić bezpieczeństwo wszelkich danych finansowych i poufnych, ograniczając w ten sposób możliwość uzyskania do nich nielegalnego lub nieuprawnionego dostępu.


Cel wdrożenia ISO 27001

Najważniejszym celem, dla którego wdrażana jest norma ISO 27001, jest chęć możliwie jak najlepszego zabezpieczenia informacji będących w posiadaniu firmy. Można mieć pewność, że przedsiębiorstwo dysponujące tym certyfikatem wykazuje pełne zaangażowanie w kwestii bezpieczeństwa danych, a procedury w nim obowiązujące są zgodne z najlepszymi światowymi praktykami.


Przebieg wdrożenia

Ścieżka implementacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z ISO/IEC 27001 wygląda zazwyczaj następująco:

 • przeprowadzenie wstępnego audytu,
 • analiza organizacji oraz identyfikacja jej obszarów i procesów, które mają być objęte systemem,
 • zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń, analiza i ocena ryzyka,
 • weryfikacja istniejących procedur systemowych oraz integracja ISO 27001 z pozostałymi systemami zarządzania,
 • szkolenia pracowników oraz kadry zarządzającej dotyczące wymagań normy ISO 27001,
 • audyt wewnętrzny,
 • certyfikacja, która potwierdza skuteczność wdrożonego systemu.Zalety wdrożenia ISO 27001

Co wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z ISO 27001 oznacza dla naszych klientów? Pośród najważniejszych zalet implementacji tego rozwiązania należy wymienić:

 • gwarancję odpowiedniej ochrony wszystkich informacji,
 • zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa danych,
 • redukcję do minimum ryzyka utraty lub przejęcia danych,
 • szybką identyfikację problemów z bezpieczeństwem i skuteczne ich usunięcie dzięki wypracowanym procedurom.


Questy wdraża normę ISO 27001

Otrzymanie certyfikatu ISO 27001 to osiągnięcie, które wymaga od organizacji dużo wysiłku i pełnego zaangażowania. Bez wahania jednak podjęliśmy to wyzwanie, ponieważ taki certyfikat jest wyraźnym podkreśleniem tego, jak poważnie traktujemy bezpieczeństwo informacji naszych kontrahentów.

Celem wdrożenia normy ISO 27001 w Questy jest opracowanie własnej metodologii oceny ryzyka i stosowania środków ochronnych oraz utworzenia kompleksowego zestawu zasad i procedur zapewniających bezpieczeństwo informacji w różnych obszarach. Docelowo nasz system SZBI będzie też stale aktualizowany i udoskonalany.